به لطف خداوند در سال 1400 بواسطه امکانات موجود و نیاز به بهداشت فردی در دوران پاندمی کرونا، با خلق برند » پاکارین « واختصاص بخشی از درآمد فروش این برند جهت ساخت مدرسه و درمانگاه در مناطق محروم، سنگ بنای آرزویم راگذاشتم.

گروه فراز شیمی

مایه بسی افتخاراست که در خدمت شما عزیزانی باشم که با مصرف محصولات پاکارین "پیام آور سلامتی" با ساخت مدرسه ودرمانگاه شرایط تضمین سلامت و رشد و تعالی کودکان سرزمینمان در مناطق محروم را فراهم کنیم و دست یاریتان را در جهت ارتقا دانش و بینش و سلامت و رفاه هموطنان عزیزمان به گرمی می فشارم


ارتباط با ما